Féli Magyar Tanítási Nyelvíí Alapiskola - Tomášov

Iskolatanács - Rada školy

UZNESENIE č. 1/2011  |   UZNESENIE č. 2/2011  |   UZNESENIE č. 3/2011

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášove

kompletné znenie nájdete TU

  

 


Podľa čl. 4. ŠTATÚTU RADY ŠKOLY

pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Školská 7, Tomášov -Fél

zloženie rady školy od 12.9.2012:

(1) Rada školy má 11 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

 1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,
  Horváthová Edina, Mgr.
  Macsiczová Emőke, Mgr.
 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
  Muzslay Mónika
 3. štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
  Borik Ivan, Ing.
  Fülöp Michal, Ing.
  Kozics Katarína, RNDr., PhD.
  Szalay Robert, Mgr.
 4. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
  Farkašová Gertrúda, PaedDr.
  Nagyová Magdaléna
  Valacsaiová
  Vitálos Blažej, Mgr.

e-mail: iskolatanacsfel@gmail.com