Féli Magyar Tanítási Nyelvíí Alapiskola - Tomášov

Kontaktus - Kontakty

Igazgató (riaditež): Mgr. Pomichal Mária

Iskolacím (adresa): Školská 7, 900 44 TOMÁŠOV

Tel.: 02 / 45 958 126
Fax: 02 / 45 646 758
E-mail: zsmadtom@zsmadtom.sk

IČO: 3607 1226

Ďalšie informácie na Facebook.com . . .


Iskolatanács:

RNDr.Kozics Katarína, elnök
iskolatanacsfel@gmail.com