Féli Magyar Tanítási Nyelvíí Alapiskola - Tomášov
Okirat - Dokumenty (na stiahnutie)

 

  Dátum Názov PDF  
  31.10.2018 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2017/2018

Zapisnica2017/2018

 
  26.10.2017 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2016/2017

Zapisnica2016/2017

 
  03.11.2016 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2015/2016

Zapisnica2015/2016

 
  30.10.2015 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2014/2015

Zapisnica2014/2015

 
  30.10.2014 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2013/2014

Zapisnica20132014

 
  04.11.2013 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2012/2013

Zmluva 1

 
  31.10.2013 Vnútorný poriadok školy

Poriadok školy

 
  20.10.2012 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2011/2012

Zmluva 1

 
  20.10.2011 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2010/201

Zmluva 1

 
  25.01.2011 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2009/2010

Zmluva 1

 
  24.02.2010 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2008/2009

Zmluva 1

 
  20.11.2009 Správa o VVČ ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Tomášov, za šk.rok 2007/2008

Zmluva 1

 
  20.11.2009 Vnútorný poriadok školy zo dňa -8.4.2008

Zmluva 1